A A A

Value Stream Mapping


 

Cel warsztatów:
-        zdobycie przez uczestników praktycznej umiejętności tworzenia Mapy Strumienia Wartości,
-        umiejętność identyfikacji marnotrawstw w celu optymalizacji procesów,
-        umiejętność tworzenia Mapy Stanu Przyszłego.
 
Program:
1.      Do czego służy mapowanie Strumienia Wartości?
2.      Zasady tworzenia Mapy Strumienia Wartości.
3.      Symbole wykorzystywane do tworzenia Mapy.
4.      Pojęcia: czas cyklu, czas taktu, czas przejścia.
5.      Przerwa kawowa.
6.      Symulacja procesu produkcyjnego.
7.      Tworzenie Mapy Stanu Obecnego.
8.      Lunch.
9.      Wartość dodana – czego chce klient.
10. Strumień wartości – ujęcie procesowe.
11. Identyfikacja marnotrawstw oraz obszarów do usprawnienia.
12. Tworzenie Mapy Stanu Przyszłego.
13. Przerwa kawowa.
14. Identyfikacja dalszych możliwości usprawnień:
-        Idea przepływu jednej sztuki i balansowania pracy w kontekście tworzenia mapy
-        Techniki optymalizacji przepływu: KANBAN system ciągniony (PULL), supermarkety, sekwencja.
15. Podsumowanie warsztatów.
16. Pytania / odpowiedzi.
 
 
 
 
 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN