A A A

SMED


 

Cel warsztatów:
-        opanowanie przez uczestników umiejętności dostrzegania czynności nie dodających wartości dodanej w procesie (przezbrojenia),
-        nabycie umiejętności identyfikacji czynności zewnętrznych i wewnętrznych.
 
Program:
1.      Czasy przezbrojeń a efektywność przepływu i elastyczność na potrzeby klienta.
2.      Metoda analizy czasu przezbrojeń – wideo rejestracja, karty kontrolne.
3.      Symulacja – runda I.
4.      Przerwa kawowa.
5.      Podział na czynności wewnętrzne i zewnętrzne.
6.      Analiza z wykorzystaniem wykresu spaghetti.
7.      Symulacja – runda II.
8.      Lunch.
9.      Przygotowanie do przezbrojenia.
10. Standaryzacja czynności i wyposażenia.
11. Eliminacja regulacji i kalibracji narzędzi.
12. Symulacja – runda III.
13. Przerwa kawowa.
14. System magazynowania i zarządzania narzędziami.
15. SMED – zastosowanie w innych obszarach.
16.  Podsumowanie warsztatów.
17. Pytania / odpowiedzi.
 
 
 
 
 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN