A A A

Optymalizacja przepływu materiału i informacji


 
Cel warsztatów:
-        pokazanie, że wartość dodaną można zwiększyć poprzez zmianę organizacji lub sposobu pracy – inwestycje nie są konieczne,
-        nauczenie technik optymalizacji i stabilizacji przepływu,
-        pokazanie, że stabilizacja i standaryzacja procesu oznacza wzrost elastyczności na potrzeby klienta.
 
Program:
1.      Jak podnieść wartość dodaną w organizacji?
2.      Zasady i korzyści wprowadzenia przepływu jednej sztuki (One-Piece-Flow).
3.      Symulacja – runda I.
4.      Przerwa kawowa.
5.      Poziomowanie zamówień klienta (Heijunka) oraz obliczanie taktu klienta (Takt Time).
6.      Balansowanie linii i obciążenia stanowisk (Yamazumi).
7.      Lunch.
8.      Symulacja – runda II.
9.      Techniki usprawniania procesów logistycznych w łańcuchu dostaw:
-         JIT, JIS, KANBAN.
10. Przerwa kawowa.
11. Symulacja – runda III.
12. Podsumowanie warsztatów.
13. Pytania / odpowiedzi.
 
 
  
 
 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN