A A A

Narzędzia standaryzacji


 
Cel warsztatów:
-        przyswojenie przez uczestników umiejętności zasad wypracowywania standardów,
-        zrozumienie znaczenia oraz korzyści z wdrożenia i ciągłego doskonalenia standardu,
-        wyrobienie w uczestnikach nawyku „pracy przez przykład” (Visual Management).
 
Program:
1.      Czym jest standard.
2.      Wypracowywanie standardu i jego utrzymanie – koło PDCA.
3.      Próba ustalenia standardu – ćwiczenie.
4.      Przerwa kawowa.
5.      Pięć kroków metody 5S.
6.      Jak wygląda 5S w praktyce – ćwiczenie.
7.      Lunch.
8.      Techniki zarządzania wizualnego (Visual Management).
9.      Wizualizacja efektywna a efektowna – ćwiczenie.
10. Przerwa kawowa.
11. Ciągłe doskonalenie (Continuous Improvement).
12. Podsumowanie warsztatów.
13. Pytania / odpowiedzi.
 
 
 
 

 

 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN