A A A

Lean Manufacturing


 

Cel warsztatów:
-        Zapoznanie uczestników z filozofią Lean,
-        Przyswojenie przez uczestników umiejętności całościowego, procesowego spojrzenia na firmę,
-        Opanowanie umiejętności identyfikacji marnotrawstw w celu optymalizacji procesów,
-        Nabycie praktycznej umiejętności zastosowanie narzędzi i metodologii LEAN do optymalizacji procesów.
 
Program:
1.      Wprowadzenie do Lean Manufacturing.
2.      Wyjaśnienie zasad symulacji.
3.      Symulacja – runda I.
4.      Podsumowanie rundy I.
5.      Wartość dodana oraz rodzaje marnotrawstw.
6.      Przerwa kawowa.
7.      Wymagania klienta a cele firmy.
8.      Idea ciągłego doskonalenia – Kaizen.
9.      Sesja Kaizen.
10. Symulacja – runda II.
11. Podsumowanie rundy II.
12. Techniki optymalizacji przepływu – one-piece-flow, Kanban, Heijunka, Yamazumi.
13. Lunch.
14. Metoda 5S.
15. Standaryzacja pracy.
16. Sesja Kaizen.
17. Symulacja – runda III,
18. Podsumowanie warsztatów.
19. Pytania / odpowiedzi.
 

 

 
 

warsztaty lean | symulacje lean | 5S | przepływ materiałów | optymalizacja przepływu | szkolenia lean | lean in office | mapowanie strumienia wartości | value stream mapping
wizualizacja | zarządzanie wizualne | redukcja kosztów | wdrożenia narzędzi Lean | ciągłe doskonalenie | KAIZEN